سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
خرید بعدی
محصول محصول به خرید بعدی اضافه شود؟
بله خیر
خرید بعدی
محصول محصول به سبد خرید اضافه شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
0
0
فهرست
×
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

لیست قیمتردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1چاپ افست - کارت ویزیت - کارت ویزیت سلفون - سلفون براق - سلفون براق یکرو1000هر سانت مربع3,500 تومان
2چاپ افست - کارت ویزیت - کارت ویزیت سلفون - سلفون براق - سلفون براق یکرو10005*9157,500 تومان
3چاپ افست - کارت ویزیت - کارت ویزیت سلفون - سلفون براق - سلفون براق یکرو10006*9 189,000 تومان
4چاپ افست - کارت ویزیت - کارت ویزیت سلفون - سلفون براق - سلفون براق دو رو1000هر سانت مربع4,550 تومان
5چاپ افست - کارت ویزیت - کارت ویزیت سلفون - سلفون براق - سلفون براق دو رو10005*9204,800 تومان
6چاپ افست - کارت ویزیت - کارت ویزیت سلفون - سلفون براق - سلفون براق دو رو10006*9 245,700 تومان
7چاپ افست - کارت ویزیت - کارت ویزیت سلفون - سلفون مات - سلفون مات یکرو1000هر سانت مربع3,500 تومان
8چاپ افست - کارت ویزیت - کارت ویزیت سلفون - سلفون مات - سلفون مات یکرو10005*9157,500 تومان
9چاپ افست - کارت ویزیت - کارت ویزیت سلفون - سلفون مات - سلفون مات یکرو10006*9189,000 تومان
10چاپ افست - کارت ویزیت - کارت ویزیت سلفون - سلفون مات - سلفون مات دو رو1000هر سانت مربع4,550 تومان
11چاپ افست - کارت ویزیت - کارت ویزیت سلفون - سلفون مات - سلفون مات دو رو10005*9204,800 تومان
12چاپ افست - کارت ویزیت - کارت ویزیت سلفون - سلفون مات - سلفون مات دو رو10006*9245,700 تومان
13چاپ افست - کارت ویزیت - کارت ویزیت سلفون - سلفون مات - سلفون مات مخملی یکرو1000هر سانت مربع7,683 تومان
14چاپ افست - کارت ویزیت - کارت ویزیت سلفون - سلفون مات - سلفون مات مخملی یکرو10005*9345,700 تومان
15چاپ افست - کارت ویزیت - کارت ویزیت سلفون - سلفون مات - سلفون مات مخملی یکرو10006*9414,900 تومان
16چاپ افست - کارت ویزیت - کارت ویزیت سلفون - سلفون مات - سلفون مات مخملی دورو1000هر سانت مربع8,390 تومان
17چاپ افست - کارت ویزیت - کارت ویزیت سلفون - سلفون مات - سلفون مات مخملی دورو10005*9377,600 تومان
18چاپ افست - کارت ویزیت - کارت ویزیت سلفون - سلفون مات - سلفون مات مخملی دورو10006*9453,100 تومان
19چاپ افست - کارت ویزیت - کارت ویزیت های ساده - کتان - کتان امباس یکرو1000هر سانت مربع4,244 تومان
20چاپ افست - کارت ویزیت - کارت ویزیت های ساده - کتان - کتان امباس یکرو1000استاندارد 8.5*4.8173,200 تومان
21چاپ افست - کارت ویزیت - کارت ویزیت های ساده - کتان - کتان امباس دو رو1000هر سانت مربع4,878 تومان
22چاپ افست - کارت ویزیت - کارت ویزیت های ساده - کتان - کتان امباس دو رو1000استاندارد 8.5*4.8199,000 تومان
23چاپ افست - کارت ویزیت - کارت ویزیت لمینت - لمینت براق 1000هر سانت مربع10,741 تومان
24چاپ افست - کارت ویزیت - کارت ویزیت لمینت - لمینت براق 10006*9580,000 تومان
25چاپ افست - کارت ویزیت - کارت ویزیت لمینت - لمینت مات1000هر سانت مربع16,296 تومان
26چاپ افست - کارت ویزیت - کارت ویزیت لمینت - لمینت مات10006*9880,000 تومان
27چاپ افست - کارت ویزیت - کارت ویزیت لمینت - لمینت برجسته استخوانی 1000هر سانت مربع11,111 تومان
28چاپ افست - کارت ویزیت - کارت ویزیت لمینت - لمینت برجسته استخوانی 10006*9600,000 تومان
29چاپ افست - کارت ویزیت - کارت (PVC) - پی وی سی 760 میکرون1 - 0 تومان
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1 سلفون براق1000هر سانت مربع0 تومان 7 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1چاپ دیجیتال - پرینت سیاه و سفید - سایز A51 - 600 تومان 6 ساعت کاری
2چاپ دیجیتال - پرینت سیاه و سفید - سایز A41 - 700 تومان 6 ساعت کاری
3چاپ دیجیتال - پرینت سیاه و سفید - سایز A31 - 1,600 تومان 6 ساعت کاری
4چاپ دیجیتال - کپی پرینت - سایز A5500 - 235,000 تومان 1 روز کاری
5چاپ دیجیتال - کپی پرینت - سایز B4 500 - 620,000 تومان 1 روز کاری
6چاپ دیجیتال - کپی پرینت - سایز A4500 - 370,000 تومان 1 روز کاری
7چاپ دیجیتال - لمینت - شیت - کارت شناسایی1 - 0 تومان 3 ساعت کاری
8چاپ دیجیتال - لمینت - شیت - سایز A41 - 0 تومان 3 ساعت کاری
9چاپ دیجیتال - لمینت - شیت - سایز A51 - 0 تومان 3 ساعت کاری
10چاپ دیجیتال - لمینت - شیت - سایز A31 - 0 تومان 3 ساعت کاری
11چاپ دیجیتال - لمینت - طولی - مات1هر سانت مربع0 تومان 1 روز کاری
12چاپ دیجیتال - لمینت - طولی - براق1هر سانت مربع0 تومان 1 روز کاری
13چاپ دیجیتال - پلات - ابریشم 1هر سانت مربع40 تومان 1 روز کاری
14چاپ دیجیتال - پلات - فتو گلاسه1هر سانت مربع35 تومان 1 روز کاری
15چاپ دیجیتال - پلات - کنواس1هر سانت مربع30 تومان 1 روز کاری
16چاپ دیجیتال - پلات - کوتد1هر سانت مربع25 تومان 1 روز کاری
17چاپ دیجیتال - پلات - تحریر1هر سانت مربع15 تومان 1 روز کاری
18چاپ دیجیتال - پرینت رنگی - جوهر افشان - ابریشم - سایز A4129.7*2135,000 تومان 1 روز کاری
19چاپ دیجیتال - پرینت رنگی - جوهر افشان - ابریشم - سایز A5129.7*2117,500 تومان 1 روز کاری
20چاپ دیجیتال - پرینت رنگی - جوهر افشان - ابریشم - سایز A3129.7*2170,000 تومان 1 روز کاری
21چاپ دیجیتال - پرینت رنگی - جوهر افشان - ابریشم - سایز 13*18118*1312,000 تومان 1 روز کاری
22چاپ دیجیتال - پرینت رنگی - جوهر افشان - فتو گلاسه - سایز A5121*14.815,000 تومان 1 روز کاری
23چاپ دیجیتال - پرینت رنگی - جوهر افشان - فتو گلاسه - سایز A4129.7*2135,000 تومان 1 روز کاری
24چاپ دیجیتال - پرینت رنگی - جوهر افشان - فتو گلاسه - سایز A3129.7*2135,000 تومان 1 روز کاری
25چاپ دیجیتال - پرینت رنگی - جوهر افشان - فتو گلاسه - سایز 13*18129.7*2135,000 تومان 1 روز کاری
26چاپ دیجیتال - پرینت رنگی - جوهر افشان - لیبل (برچسب) - سایز A5129.7*210 تومان 1 روز کاری
27چاپ دیجیتال - پرینت رنگی - جوهر افشان - لیبل (برچسب) - سایز A4129.7*210 تومان 1 روز کاری
28چاپ دیجیتال - پرینت رنگی - جوهر افشان - لیبل (برچسب) - سایز A3129.7*210 تومان 1 روز کاری
29چاپ دیجیتال - پرینت رنگی - جوهر افشان - لیبل (برچسب) - سایز 13*18129.7*210 تومان 1 روز کاری
30چاپ دیجیتال - پرینت رنگی - لیزری - تحریر - سایز A5129.7*2117,500 تومان 1 روز کاری
31چاپ دیجیتال - پرینت رنگی - لیزری - تحریر - سایز A4129.7*2135,000 تومان 1 روز کاری
32چاپ دیجیتال - پرینت رنگی - لیزری - تحریر - سایز A3129.7*2170,000 تومان 1 روز کاری
33چاپ دیجیتال - پرینت رنگی - لیزری - تحریر - سایز 13*18118*130 تومان 1 روز کاری
34چاپ دیجیتال - پرینت رنگی - لیزری - گلاسه - سایز A5129.7*2135,000 تومان 1 روز کاری
35چاپ دیجیتال - پرینت رنگی - لیزری - گلاسه - سایز A4129.7*2135,000 تومان 1 روز کاری
36چاپ دیجیتال - پرینت رنگی - لیزری - گلاسه - سایز A3129.7*2135,000 تومان 1 روز کاری
37چاپ دیجیتال - پرینت رنگی - لیزری - گلاسه - سایز 13*18129.7*2135,000 تومان 1 روز کاری
38چاپ دیجیتال - پرینت رنگی - لیزری - کوتد - سایز A5129.7*2135,000 تومان 1 روز کاری
39چاپ دیجیتال - پرینت رنگی - لیزری - کوتد - سایز A4129.7*2135,000 تومان 1 روز کاری
40چاپ دیجیتال - پرینت رنگی - لیزری - کوتد - سایز A3129.7*2135,000 تومان 1 روز کاری
41چاپ دیجیتال - پرینت رنگی - لیزری - کوتد - سایز 13*18129.7*2135,000 تومان 1 روز کاری